tylko
2050 z ł

startujemy
10.03.2020

Uczniowie
-50 zł
Zero
stresu!

egzamin

Egzamin na prawo jazdy jest przeprowadzany przez WORD w Szczecinie, po skutecznym zakończeniu nauki w AutoRoma Nauka Jazdy Szczecin. Podzielony jest na część teoretyczną i część praktyczną. 

Część teoretyczna jest w formie testu z jedną poprawną odpowiedzią. Zakres merytoryczny testu to 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Przy pytaniu TAK lub NIE czas na przeczytanie pytania to 20 sekund, a na odpowiedź 15 sekund.

Przy pytaniu A, B lub C łącznie czas wynosi 50 sekund.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74, a po zdobyciu 68 punktów egzamin kończy się wynikiem pozytywnym.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Część praktyczna to kolejny etap po pozytywnie zakończonym egzaminie teoretyczny. Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Na placu manewrowym należy wykonać zadania z zakresu:

  1. Przygotowania do jazdy
  2. Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
  3. Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
  4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

W ruchu miejskim należy wykonać zadania z zakresu przemieszczania się zgodnie z przepisami po drodze oraz parkowania:

  1. prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  2. skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  3. równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.